Proč je lepší investice do lidí než do betonu?

Proč je lepší investice do lidí než do betonu?

Vláda schválila další rozdělení peněz z Evropské unie na příštích sedm let. Návrh byl špatně sestavený a ministři za ČSSD jej nepodpořili. Zkusím vám stručně vysvětlit proč.

Ač se o tom moc nemluví, Evropská unie má jako jeden ze svých hlavních cílů sbližování životní úrovně mezi státy a regiony. To byl také jeden z důvodů, proč jsme do Unie v roce 2004 vstupovali. Na podporu tohoto sbližování má tzv. kohezní politiku, která se vždy plánuje v sedmiletých cyklech. Je však zvykem, že peníze se čerpají ještě déle. To znamená, že dnes rozhodujeme o tom, jak moc se přiblížíme životní úrovní západu a jak bude vypadat velká část veřejných investic v naší zemi prakticky až v roce 2030.

Ministerstvo pro místní rozvoj, které má program na starosti, bohužel přišlo s návrhem, jak investovat méně peněz do lidí, do jejich kvalifikací, do jejich schopnosti udržet se na trhu práce, zato více peněz do dalšího betonu a do projektů, které sice potěší stavební firmy, ale lidem životní úroveň zlepší minimálně. A nejsme sami, kdo tento postup nechápe. Nechápou ho ani organizace, které pomáhají potřebným. V době, kdy musíme co nejvíce prostředků směřovat do lidského kapitálu, vidíme tendence osekat nám o třetinu finance na nesmírně důležité investice do lidí.

Více na mém blogu na Aktuálně.cz